Zgodovina


KRONIKA PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA DVORJANE
1925-2005

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno 11. oktobra 1925. v šoli pri cerkvi Sveti Martin pod Vurbergom.Na ustanovnem občnem zboru je bilo prisotno15 članov, ki so izvolili prvi odbor.

Takoj leta 1926 so pričeli graditi gasilski dom, tega leta so kupili od GD Fram brizgalno Optimus na vprežnem vozu, letnik 1886. Maja 1928 so dom dogradili in nabavili nekaj nujne opreme. V mesecu juliju so priredili veselico ob Jakobovem, ki je bilo takrat veliko žegnanje. Danes poskušamo držati tradicijo julijske veselice, ki jo poznamo kot Praznik mornarice z tekmovanjem čolnov.
1929 se nabavijo v Ljubljani prve čelade, delovne pasove izdela sedlar Jože Lender, uniforme pa krojač Miha Koser, oba domačina. V letu 1931 je zgrajen leseni most v Dupleku, gasilci pa sodelujejo pri otvoritvi. Svečana predaja prve brizgalne Pfeifer in razvitje praporja izdelanega pri šolskih sestrah v Slovenski Bistrici je bilo 12. junija 1938. Največji požari Martinških gasilcev pred vojno so bili na Vurbergu pri grofu Herbersteinu in sicer enkrat so zagoreli hlevi in enkrat grajska drvarnica. Med vojno pa 22.februarja 1945, ko so partizanska letala zbombardirala grad Vurberg. Kmalu po osvoboditvi je društvo dobilo prvo vozilo znamke Chevrolet, ki so ga našli kot ostanek vojne ob cesti med Martinom in Duplekom. Mehanik Verhovšek iz Maribora ga je usposobili in leta 1946 so ga svečano predali v uporabo. 16.6.1952 se udeležijo gasilskega praznika v Račah in na poti domov v Orehovi vasi doživijo prometno nesrečo. Gasilski avtomobil se je prevrnil. Popolnoma uničen avto je poškodoval šest gasilcev, poškodbam pa podleže en gasilec. Nesreča je bila takšen šok za gasilce in kraj da se komaj po dveh letih prične popravljati polomljeni gasilski avto. Konec maja 1955 se je spremenilo ime kraja Sv. Martin v Dvorjane. Spremeni se tudi ime gasilskega društva. 18.septembra 1955 se praznuje 30. obletnica delovanja z svečano predajo preurejenega avtomobila in krstom motorne brizgalne Savica, ki so jo kupili ob izdatni podpori zavarovalnice. Leta 1961 so razvili novi prapor. 1964 leta so na gasilski dom zmontirali električno sireno, ki pa je v tem letu največkrat oznanjala, poplave.


V letu 1965 ob 40.obletnici predajo svojemu namenu avtocisterno znamke Pionir.V tem letu so nastopile stoletne vode. Naši kraji so bili trikrat ogroženi in veliko objektov in površin je bilo poplavljenih. Gasilci so na poplavah opravili preko tri tisoč delovnih ur, ter preko osemsto ur pri dežurstvih ob Dupleškem lesenem mostu. Po poplavah se pričnejo prepiri okrog opreme in gasilskega doma do te mere da v letu 1969 odstopi celotno vodstvo. Na predlog delegata GZ Maribor se ustanovili tričlansko komisijo za ureditev razmer. Ker tričlanska komisija ne uredi razmer se po treh mesecih ustanovi nov upravni odbor. Nov upravni odbor na eni od svojih sej sklene, seveda z dovoljenjem KS, da prične z gradnjo novega gasilskega doma. V letu 1970 je bil gasilski dom z eno garažo in sejno sobo pod streho. Z pomočjo GZ Maribor se od GD Sleme nabavi stari orodni avtomobil Pionir in močnejša črpalka Rosenbauer od GD Studenci, ki pa je bila ravno tako kot stara Savica odslužena. Mlajši član je raje popravil in obnovil Savico.
4.7.1973 je otvoritev novega mostu v Zgornjem Dupleku. Gasilci sodelujejo pri otvoritvi z veselico in srečolovom. Finančni uspeh je znašal četrtino vrednosti novega gasilskega avtomobila.Z pomočjo KS in krajanov leta 1973 nabavi novo, orodno vozilo, TAM 2001. Spomladi 1974 so za presenečenje med člani društva poskrbeli predstavniki KS Duplek in OGZ Maribor. Brez vednosti, so društvu kupili novo brizgalno Rosenbauer 8/8. Predali so jo na zanimiv način. Sprožili so sireno in po prihodu članov v dom so iz avtomobila izvlekli novo črpalko Vsi so bili zelo presenečeni in neizmerno veseli. 20. julija 1975 ob 50. obletnici, je bila otvoritev gasilskega doma. Po uspehih na operativnem in tekmovalnem področju so pričeli razmišljati o novem operativnem vozilu. 1980 leta je stekla akcija za nabavo avtocisterne. V januarju leta 1982 so dobili novo avtocisterno TAM 125 T 10 s pogonom na vsa 4 kolesa. Prvič so priredili zabavno prireditev v stilu iger brez meja Gasilska noč z srečanjem in tekmovanjem med krajani krajevnih skupnosti. Izkupički od prireditev so se namenjali za nabavo opreme. V letu 1985 se je porodila zamisel o tekmovanju z gasilsko reševalnimi čolni. Prvo tekmovanje se je izvedlo na urejenem poligonu pri Lešniku, kjer se je pred tem odvijalo Jugoslovansko državno prvenstvo v ribištvu. Tekmovanje je imelo velik odziv med gasilci in občani. Lahko se pohvalimo da je to edino gasilsko tekmovanje, ki ima gledalce in navijače. Prvo tekmovanje smo zaključili z razglasitvijo rezultatov ob 60. obletnici delovanja društva. V letu 1987 krstimo novo pridobitev orodno vozilo TAM 80T 3, ki ga nabavimo z pomočjo Občinske gasilske zveze Maribor – Pobrežje in SIS a, ki prispeva 60% sredstev, ostalo dodajo Krajevne skupnosti in občani, ki so nas tudi tokrat izdatno podprli. V letu 1988 pričnemo sodelovati z Gasilci iz Avstrije in sicer iz Lebringa predvsem na področju reševanja na vodi. V letu 1990 dokončamo gasilski dom tako da, vgradimo centralno kurjavo z gradbenimi deli zaključimo v juniju 1991 z ureditvijo fasade, prav v času deset dnevne vojne za Slovenijo.


V letu 1991 doživimo razpad Jugoslavije z agresijo JLA na Slovenijo. Gasilci smo po svojih močeh pomagali v vojni. Dežurali smo za gašenje in reševanje ob grožnjah armade, ob znakih za zračni preplah pa smo evakuirali vozila in tehniko na rezervne lokacije. Aktivno smo pomagali teritorialni obrambi, ki je bila nastanjena v dvoranah Dvorjane in na Vurberku. Zaradi junijskih dogodkov je bilo tekmovanje in Praznik mornarice prestavljeno na avgust. Kljub prepovedi so se tekmovanja udeležili prijatelji iz Lebringa, kar je bila svojevrstna podpora, za kar smo jim zelo hvaležni.
V letu1992 se je ponudila priložnost za zamenjavo vozil. V zameno za našo cisterno TAM 125, ki je šla k gasilcem iz Rač, smo dobili kombinirano vozilo TAM 170 T 14 z visokotlačno črpalko Rosenbauer R65, od Poklicne gasilske enote Maribor.

V tem letu smo pomagali pri prvi izvedbi Festivala z diatonično harmoniko in večglasnim petjem na ruševinah gradu Vurberk, posvečenega prvi obletnici osamosvojitvi Slovenije.
V letu 1995 razvijemo nov društveni prapor, z zbranimi sredstvi in izdatno pomočjo vseh v kraju pa še nabavimo novo vozilo za prevoz moštva Ford Tranzit.
Republiška uprava za zaščito in reševanje nam je namenila dotacijo, kot nagrado za desetletno delo pri organizaciji tekmovanj na Dravi, pa reševalni čoln tipa Zodiak.

Vse te pridobitve smo ob svečani 70. obletnici društva predali svojemu namenu.
Leto 1995 je postalo za naše društvo prelomno. Država nam je po svoji zamisli določila občino. Mariborsko občino je razdelila na štiri nove. Nove občinske meje so nam prinesle novi požarni rajon v Zgornjem Dupleku. Spremenila se je tudi organiziranost gasilske službe. Dobili smo občinsko poveljstvo.Gasilsko poveljstvo Duplek sestavljata PGD Korena in PGD Dvorjane. Spremeni se način financiranja, saj so po novi zakonodaji lokalne skupnosti dolžne same skrbeti za svojo požarno varnost. Ker sta v občini le dve gasilski društvi, ki imata v svojem sestavu operativne enote za obvezno javno gasilsko službo, še dalje tesno sodelujemo zaradi pomoči pri intervencijah z Poklicnimi gasilci Maribor in Gasilsko zvezo v Mariboru. V oktobru 1998 smo imeli zelo hude poplave. Reka Drava je narasla do take višine, da je prebila jez pri gramoznici in poplavila, danes zelo na gosto, poseljeni nižinski del Spodnjega Dupleka. Na terenu smo pomagali z reševanjem premoženja in črpanjem vode neprekinjeno štiri dni. Na pomoč so nam priskočili poleg gasilcev iz celotne gasilske zveze Maribor, še gasilci iz Celja, Radgone, Murske Sobote, Ljutomera in Slovenske vojske. Opravili smo preko 8000 prostovoljnih delovnih ur.
V tem letu se prijavimo na javni razpis Ministerstva za obrambo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in dobimo 6,2 milijona za nakup 23 milijonov vrednega vozila. Nekaj sredstev smo imeli pripravljenih, tako da smo v roku treh mesecev nabavili podvozje in ga tudi plačali. Na občnem zboru februarja 1999 smo že imeli podvozje. Vozilo je bilo dokončano v roku pri podjetju Varkar v Mariboru. Leta 1999 nam je uspelo nabaviti novo moderno kombinirano vozilo MAN 10.224 Laec 4x4, pred uvedbo davka na dodano vrednost, kar pa vozila ni podražilo za davek, ki ga gasilci v novi državi plačujemo. 22. juliju 2000, ob 75. obletnici društva, smo novo vozilo MAN predali svojemu namenu.
V letu 2002 z lastnimi sredstvi nabavimo močnejši motor za čoln Jamaha 25.
Na Gasilski Zvezi Slovenije je vzpostavil centralni sistem evidenc Vulkan z podatkovno bazo o članstvu, opremi, vozilih in domovih, zato smo leta 2003 prešli na ažuriranje podatkov preko Interneta.
V tem letu smo s pomočjo Občine Duplek in lastnimi sredstvi obnovili streho gasilskega doma s kovinsko kritino, ki bi morala zdržati kar nekaj časa.
V letu 2003 smo s pomočjo Občine Duplek od sosede odkupili parcelo na kateri želimo uredili poligon za vaje in prireditve.
Poligon smo tudi z pomočjo občine in predvsem starejših članov uredili in 16.7.2005 ob praznovanju 80. letnice svečano predali svojemu namenu.
V letu 2006 smo pred tekmovanjem čolnov nabavili dve novi ranci. Izdelal jih je Franc Duh iz Malečnika. V letu 2007 smo iz lastnih sredstev nabavili elektroagregat s pomočjo občine in nekaterih sponzorjev pa novo vozilo za prevoz moštva Renault Trafic. Predelavo v GVM 1 je opravil Avtocenter Žunkovič iz Miklavža. Dvanajst let stari Ford transit za prevoz moštva, s kateri ni možno, po zakonu, prevažati mladine, pa se podari gasilcem v Kraljevo.

 

Zbral in pripravil: Janko Drozg