Intervencijska sobota - 13.9.2014

Žal, je tudi nam to deževje zagodlo, do tolikšne mere da smo imeli operativni člani PGD Dvorjane intervencijsko soboto.

Že ob 3:19 so se oglasili pozivniki, kjer je bilo potrebno iz kletnih prostorov v eni od stanovanjskih hiš v Dupleškem vhru izčrpavat vodo.

Ob 6:53 so bili vsi operativni člani sklicani v gasilski dom zaradi naraščnaja vodostaja reke Drave. Tako smo do 15:00 vršili oglede na najbolj kritičnih mestih, kjer je bila možnost polavljanje največja, prav tako smo

obveščali in obiskali občane na izpostavljenih poplavnih mestih.

Redno smo spremljali vodostaj, ter pretok reke Drave. Oglede smo vršili z tremi vozili PV-1, GVM in GVC 16/25, ter 25 operativnimi člani. Prav tako je bil ves čas z nami prisoten občinski poveljnik občine Duplek Bojan Turčin. Pri ogledu kritičnih mest poplavljanja pa je bila prisotna tudi direktorica občinske uprave občine Duplek Natalija Jakopec.

Kot že napisano smo z deli opravili ob 15-ti uri, čeprav je pretok reke Drave začel padati nekje po 11-ti uri.

Dokončen preklic o nevarnosti polavljanja je bil v nedeljo 14.9.2014 ob 9:30 z glasovnim signalom siren.

 

 

{besps}Aktualno_2014/Intervencije/Poplave_13-9-2014{/besps}