Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi

Letošnji oktober je kot mesec požarne varnosti, posvečen osebam s posebnimi potrebami. To so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, definiranih v določenem okolju, in potrebujejo dodatno pozornost in skrb. Ogenj se lahko hitro razvije v požar, zato je ustrezen odziv odločilnega pomena. Pri gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih osebah se lahko zaradi zmanjšane slušne in vidne zaznave ali mobilnosti možnosti hitrega odziva zmanjšajo. Da bi lahko v nevarnosti pravočasno in pravilno ukrepali, je treba ukrepe varstva pred požarom za te osebe načrtovati pravočasno.

Priporočamo, da gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe oziroma njihovi družinski člani ali skrbniki obvestijo sosede, sodelavce, sošolce, učitelje in osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo ta pomoč.

Na številko 112 lahko pokličete ali pošljete kratko sporočilo (SMS), če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Na številko 112 lahko brezplačno kličete s stacionarnega ali mobilnega telefona (čeprav je račun prazen) v vseh državah Evropske unije. Ob klicu na številko 112 povejte ali sporočite: kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče in kakšna pomoč je potrebna.

Vir: gasilec.net

DSC00043